D1e l2achende b6ijenkast2

Bij-vriendelijk imkeren

Natuurlijk imkeren

Elke imker heeft zo zijn ideeën over natuurlijk imkeren. Het belangrijkste is om de liefde en het respect voor de bij en de natuur in acht te nemen. Bijen zijn heel goed in staat om zichzelf staande te houden in normale omstandigheden.


De normale leefomstandigheden van de bij zijn door de jaren heen beïnvloed door de mens.
Het verdwijnen van de bloeiende weiden en de heggen tussen de landerijen, het kappen van bossen, overtollig maaien van de bermen en de monocultuur in de landbouw en het gebruik van pesticiden en onkruidbestrijders.


Door het wegvallen van de natuurlijke barrières is één van de grootste vijanden van de bij dichterbij gekomen: "De Varroa mijt". Er zijn veel producten op de markt om die Varroa mijt te bestrijden en helaas blijft de mijt maar terug komen in de bijenkasten.

De Varroa mijt bestrijden op een biologische manier maakt deel uit van het bij-vriendelijk imkeren.

De keuze van de kast en de honing in de bijenkast laten als wintervoeding is een ander deel.

Bij-vriendelijk imkeren

Hoe zie ik dat?

Als je spreekt over bij-vriendelijk imkeren volg je voor jezelf een richtlijn waarin je je kunt vinden. Het welzijn van de bij staat altijd voorop. Het wil ook niet zeggen dat andere imkermethodes niet deugen. Hieronder mijn perspectief over het bijen houden.

Wat kan in mijn ogen niet?

 • de hele voedselvoorraad weghalen
 • bijvoederen met suikeroplossingen
 • koninginnen doodknijpen
 • vleugels knippen
 • darrenbloed uitsnijden
 • kant en klare ramen met was
 • Varroa bestrijden met zuur
 • chemische middelen gebruiken
 • kasten frequent openen

Wat is wenselijk?

 • 20 kilo voorjaarshoning in de bijenkast laten als wintervoeding
 • Als je toch moet bijvoeren dan met eigen honing
 • bijen zelf hun raat laten bouwen
 • bij opstarten kan gebruik gemaakt worden van 1 of 2 Favusramen
 • natuurlijke bestrijding van varroa met de roofmijt
 • aangifte doen van je kasten bij de FAVV
 • kasten niet openen, controleren met kijkvensters

Varroa mijt Bestrijding

Meestal gaat men de Varroa mijt te lijf met chemische producten of met verdamping van oxaalzuur of het inbrengen van mierenzuur. Er bestaat ook nog de biotechnische methode, namelijk het uitsnijden van darrenbroed. Deze methode is in mijn ogen volledig in strijd met het leven binnenin de bijenkast.


Als ik dan zie wat de imker moet doen om zichzelf te beschermen tegen de nadelige gevolgen van het gebruik van deze producten (pak, handschoenen, bril, masker enz. ) dan vraag ik me af wat het gevolg is voor de bijen en de honing. Zij hebben geen bescherming tegen deze middelen en een zeer gevoelig en complex ademhalingssysteem.

Het is een feit dat men de Varroa mijt moet bestrijden anders zal het uitdraaien op een nog grotere ramp voor de bijen en het kan ook anders.


De Varroamijt is heel goed te bestrijden op een bij-vriendelijke manier door het inzetten van een inheemse roofmijt: de Strateolealaps Scimitus.

Als je deze manier efficiënt wilt toepassen verdiept u zich dan eerst in het leven van zowel de roofmijt als de Varroa mijt.


Strateolealaps Scimitus eet een Varroa mijt

Varrao mijten

Wat is een Roofmijt?

De Stratiolaelaps Scimitus is een bodemroofmijt . Deze roofmijt richt zich op een breed scala aan insecten en wordt veel toegepast in de tuinbouw en is ook bruikbaar als natuurlijke vijand van de Varroamijt. De volwassen Stratiolaelaps Scimitus is een lichtbruin-beige roofmijt en ca. 0,8 - 1 mm groot, de roofmijt is in alle stadia van zijn leven ongeveer hetzelfde qua uiterlijk. De nimfen (de jonge roofmijt) zijn wit van kleur. Deze roofmijt komt in grote delen van Europa van nature voor en is een bodemroofmijt. Dit betekend dat hij leeft in de bovenste grondlaag tot 4 cm diep en kan zich snel door en over de bodem bewegen. Deze roofmijt voelt zich thuis in vochtige grond, dat van belang is voor een goede ontwikkeling en bestrijding. De Stratiolaelaps Scimitus gedijt het beste bij een bodemvochtigheid van zo'n 30% waar hij vocht op kan nemen door de haartje op zijn rug. 


Meer informatie over deze mijt vindt u op de website van  Biobestrijding

De levenscyclusvan de Roofmijt

Een volwassen roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en is actief bij temperaturen van 10 °C tot 30°C. Een populatie van deze roofmijt bestaat uit zowel mannetjes als vrouwtjes. Als er voldoende te eten is leggen de vrouwtjes veelvuldig eitjes, de eitjes zijn ovaalvormig. De eieren komen binnen 2-3 dagen uit en de jonge roofmijt nimfen zijn geboren. De nimfen ontwikkelen zich in ongeveer 5 tot 6 dagen tot een volwassen roofmijt. De jonge nimfen zijn direct na hun geboorte felle roofdieren die eieren en kleine larven van diverse insecten consumeren. Een volwassen Stratiolaelaps Scimitus kan tussen de 5 en 15 prooien per dag consumeren.

Roofmijten “installeren”

 • Bestel de juiste roofmijt Stratiolaelaps Scimitus hier.
 • Je hebt ongeveer 5000 roofmijten per kast nodig.
 • Je kunt roofmijten het hele jaar door plaatsen, behalve als het vriest.
 • Zorg voor een habitat onder de kast, dat rechtstreeks contact heeft met de bodem.
 • Zorg dat er geen knaagdieren in het habitat kunnen komen.
 • Maak in de habitat een gemakkelijk luik om een proeven van de aarde te kunnen pakken.
 • Gebruik goede compostaarde.
 • Leg de compostaarde tot tegen de onderkant van de vliegplank.
 • Vermijdt hindernissen zodat de roofmijten gemakkelijk de kast in kunnen komen.
 • Controleer een keer per maand of de roofmijten nog leven door grond uit de habitat te nemen.
 • Leg de aarde op een witte ondergrond en bekijk met een microscoop of je de mijt kunt vinden.
 • Als je geen roofmijten kan vinden dan moet je nieuwe toevoegen.
 • De roofmijten toevoegen in de habitat en niet via de kast.  
 • Zorg er voor dat de compostaarde niet te nat kan worden.
 • Als de compostaarde te te droog wordt (beneden de 30%) gebruik dan een plantenspuit om de grond iets te natter te maken. Gebruik geen gieter. Er komt dan teveel water in hun leefomgeving en verdrinken.

Het is belangrijk dat je voor de bestrijding van de varroamijt de juiste roofmijt bestelt.

Bij het bedrijf biobestrijding kun je de roofmijt bestellen en vindt je er ook nog een schat aan informatie over bio bestrijding.

Bestel de juiste roofmijt!


Door te klikken op de onderstaande link kan je een film bekijken over de Varroa mijt.

Facebook

Algemene Voorwaarden |  Privacy beleid

Design by Virtual Annuska © 2020